Skip to main content

…en hier het eindresultaat

Hier is het eindresultaat te zien van de video voor Technology Base Twente waarvoor Kolster Ontwerp in opdracht van de Film Factory een grote serie schetsen/illustraties heeft gemaakt.