…en hier het eindresultaat

Hier is het eindresultaat te zien van de video voor Technology Base Twente waarvoor Kolster Ontwerp in opdracht van de Film Factory een grote serie schetsen/illustraties heeft gemaakt.