Where agro meets hightech

Onlangs heeft Kolster Ontwerp i.s.m. Madcaps een omvangrijk brandingstraject afgerond voor Innoveins, het ecosysteem waar plant en techniek samen komen om business case gedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Binnen Innoveins worden innovaties gerealiseerd in zogenoemde clusters en werken er organisaties samen die innoveren op het gebied van plant en techniek.

Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden. Op dit moment zijn er 12 innovatieclusters in oprichting. Zij richten zich op thema’s als nieuwe teeltsystemen, waterzuivering, automated guided vehicles (AGV), zaadtechnologie, robotica en urban farming.

Innoveins is gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Botany, Blue Engineering, Bluehub en Provincie Limburg zijn de initiatiefnemers van Innoveins. Hieronder is een gedeelte van de onderscheidende huisstijl te zien die is ontwikkeld voor Innoveins.  Kijk voor meer informatie over Innoveins op www.innoveins.co

Kijk voor meer informatie over Innoveins op www.innoveins.co