Het Vlaams Kwartier, afgekort VK, werkt sinds 2004 in de Nijmeegse regio en stelt zich ten doel om de Vlaams-Nederlandse samenwerking te bevorderen op cultureel en maatschappelijk terrein. Het VK is een Nederlandse stichting en werkt onafhankelijk van enige overheid. De stichting vroeg om een rebranding van de huisstijl. Met die vraag ging Kolster Ontwerp aan de slag en zie hieronder het resultaat.

Rebranding Vlaams Kwartier
Vilt_Vlaams_Kwartier, rebranding Vlaams Kwartier