Hoe krijg je de Vereiste Instellingsrichtlijnen (VIR’s) tussen de oren van alle medewerkers? Hoe help je hen die op orde te krijgen? Het CWZ heeft een campagne ontwikkeld, waarbij Kolster Ontwerp de illustraties heeft verzorgd. Er zijn 14 VIR’s gedefinieerd die iedereen moet kennen. Deze VIR’s komen als knelpunten terug op de ‘Zoek de Verschillen’-poster. Wie de juiste verschillen benoemt, krijgt taart op de afdeling. Zo’n wedstrijdelement helpt en de Raad van Bestuur heeft heel veel taart moeten uitdelen.

Hieronder de ‘Zoek de Verschillen’ illustratie. Het gaat soms om heel subtiele verschillen. Door met de schuif heen en weer te schuiven komen de verschillen tevoorschijn.

Medische illustraties voor het CWZ

Ook heeft Kolster Ontwerp samen met het CWZ een poster ontwikkeld waarop de 14 VIR’s staan met een opdracht, zoals ‘Ik overtuig mij van de identiteit van de patiënt’. De poster hangt op alle afdelingen. Bij elke VIR hoort een kennisdocument met ‘need to know’-informatie, verspreid onder afdelingshoofden, medisch managers en managers bedrijfsvoering. Medewerkers die erg goed bezig zijn, worden als ‘Q-hero’ in het zonnetje gezet.

Voor dezelfde campagne van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis heeft Kolster Ontwerp het beeldmerk en bijbehorende illustratie van de Q-heroes gerealiseerd. Onderstaand beeldmerk i.c.m. Q-heroes gaan ingezet worden bij een interne campagne van het CWZ in de aanloop naar NIAZ accreditatie in 2016. In de campagne nodigt het CWZ haar zorgmedewerkers (op luchtige wijze) uit om een Q-hero te worden. Kwaliteit wordt ook wel met Q (quality) aangeduid. De Q is in het beeldmerk terug te vinden in de outline van de zijkant van een briljant. Meer achtergrond informatie over NIAZ Qmentum is te vinden op www.niaz.nl.